Comte Georges de Vogue Marc de Bourgogne NV

NT$9,800

來自勃根地的白蘭地,Comte Georges de Vogue Marc de Bourgogne NV
採用葡萄酒釀造後的果渣為原料蒸餾的Marc de Bourgogne和Fine de Bourgogne都是勃根地特有的烈酒。許多勃根地的釀酒師會在葡萄酒釀造後留下的種子、葡萄皮和葡萄梗或是裝瓶後餘下的酵母和酒渣進行蒸餾,蒸餾後再於陳年葡萄酒的橡木桶中熟成,釀造出有著勃根地圖有特色,並與干邑相似優雅柔順的白蘭地。而“Marc”和”Fine” de Bourgogne的區別又是什麼呢?’Marc de Bourgogne’以葡萄初榨後的葡萄渣進行蒸餾,而’Fine de Bourgogne’則是採用葡萄酒裝瓶後留下的酵母和葡萄酒進行蒸餾。通常Fine de Bourgogne比起Marc de Bourgogne酒體更為輕盈,兩者在飯後的悠閒時光享用別有雅興。

尚有庫存

貨號: BUS0000002 分類: 標籤: